Skip to main content

Inschrijven

Inschrijven voor de wekelijkse yoga lessen

Aanmeldformulier

 

Verificatie

nyogaruimteopt

De lessen worden gegeven in Vismarkt 5 Den Helder

Voorwaarden:

  • Lesgeld bedraagt 35 euro per maand, behalve éémaand zomervakantie
  • Het lesgeld dient automatisch overgemaakt te worden op de eerste dag van de betreffende maand.
  • Het lesgeld dient te worden overgemaakt op NL13INGB0001392318 t.n.v. I. Petterson Den Helder onder vermelding van tijd en dag yogales.
  • Tijdens de schoolvakanties zijn er geen yoga lessen.
  • Als je een yoga les mist, heb je de mogelijkheid om die tijdens een andere les in te halen, als er voldoende ruimte is!
  • Bij ziekte of verzuim van de docent, wordt vervanging geregeld. Mocht dat niet mogelijk zijn dan mag er € 8.50 per niet gegeven les afgetrokken worden van het lesgeld van de volgende maand.
  • Er geldt een maand opzegtermijn.

Verantwoordelijkheid:

Als je onder behandeling van een arts of specialist bent is het aan te raden met je arts te overleggen i.v.m deelname aan de yoga lessen. In principe is yoga voor iedereen toegankelijk en aan te passen op ieder niveau.Belangrijk is wel bewust te zijn van het feit dat de yoga lessen op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico zijn en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel voor jezelf zijn.

Meer informatie:

Voor meer informatie email Imana of bel 0223 610430 / 06 21673165